Du er her

Afskæring af Gyvelvej og Løgstørvej

Mariagerfjord Vand A/S planlægger at føre spildevand fra Løgstørvej til Hobro Nord pumpestation på Aalborgvej.

Projektet opdeles etaper, hvor etape 1 går fra Gyvelvej til Hobro Nord Pumpestation. Læs mere under igangværende projekter.

Etape 2 går fra Løgstørvej til Gyvelvej.

Grundlaget kan ses i Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021, Tillæg nr. 14.

Forventet anlægsperiode:
• Etape 1: August 2016 – marts 2017
• Etape 2: 2017

Projektering og tilsyn – EnviDan A/S:
Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Maria Junker-Hansen, Telefon 99 52 53 67