Du er her

Baneunderføring i Tobberup

Grundet forbedring af forsyningssikkerheden og udbyggelse af ledningsnettet, etableres der en underføring under jernbanen i Tobberup.

Projektet omfatter en drikkevandsledning som skal forsyne ud mod Døstrup og Vebbestrup områderne, samt en spildevandsledning til fremtidige udvidelser.

Ledningerne hænges op i en eksisterede vandløbstunnel under banen. Det er lidt utraditionel, da vi jo normalt graver alle vores ledninger ned i jorden. Da ledningerne skal placeres oven for jorden bliver de isolerede og de bliver forsynet med eltracing så der kan sættes varme på i tilfælde af hård frost.

Forventet anlægsperiode: Arbejdet vil foregå i perioden fra november 2017 og forventes afsluttet inden udgangen af januar 2018.

Udførende graveentreprenør - Gunnar Nielsen: Jens Clemmensen, Telefon 98 62 27 22
Projektering og tilsyn – Mariagerfjord Vand a|s: Projektleder, Maria Nida Junker. Hansen, Telefon 99 52 53 67 og Fagansvarlig, Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62
Projektleder og fagansvarlig - Mariagerfjord Vand a│s: Fagansvarlig, Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62