Du er her

Etablering af ny vandledning på Hannerupskovvej, 9500 Hobro

 Med henblik på at nedlægge Snæbum Vandværk, etableres der en ny Ø 110 vandledning fra Hørbygårdsvej og ca. 1.300 m mod vest ad Hannerupskovvej.
Ledningen graves ned i den sydlige rabat.

Forventet anlægsperiode: Arbejdet vil foregå i perioden fra marts 2018 og ca. 2 måneder frem


Udførende graveentreprenør: CK Transport: Lars Kristensen, telefon 98 54 40 59
Projektleder, tilsyn og fagansvarlig - Mariagerfjord Vand a│s: Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62