Du er her

DANVA Benchmarking

Benchmarking er et af de mest udbredte og succesfulde redskaber til at finde effektiviseringer.

I DANVA benchmarking sammenlignes selskaberne på tværs, hvilket gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.

DANVA Benchmarking er vandsektorens eget benchmarkingsystem og kan anvendes af alle vandselskaber – små som store. Det betyder, at vi dækker bredt på et overordnet niveau samtidig med, at vi giver den enkelte forsyning mulighed for at udføre individuel, detaljeret benchmarking. Endvidere vil en forsyning der deltager i DANVA Benchmarking, opfylde Vandsektorlovens krav om procesbenchmarking.