Du er her

Intern overvågning

Mariagerfjord Vand a|s skal ifølge vandsektorloven etablere et program for intern overvågning.

Programmet skal være med til at sikre, at vi ved aftaleindgåelse kun varetager vores egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser.

Du kan se årsberetningerne om intern overvågning herunder:
Årsberetning 2014intern overvågning Mariagerfjord Vand a|s

Årsberetning 2013 intern overvågning Mariagerfjord Vand a|s

Årsberetning 2012 intern overvågning Mariagerfjord Vand a|s
Årsberetning 2011intern overvågning Mariagerfjord Vand a|s
Årsberetning 2010 intern overvågning Mariagerfjord Spildevand
Årsberetning 2010 intern overvågning Mariagerfjord Vand