Du er her

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Hvem skal afholde udgiften til kloakering på lejet grund?

Svar:
Ejer betaler tilslutningsbidraget til spildevandssystemet. (Skelbrønd bliver sat ind på grunden)
Lejer afholder udgifter til sløjfning af eksisterende system og omkobling til nyt.
Dog afhængig af hvad der står i lejeaftale.