Du er her

Sammenlægning Bolsbjerg Vandværk

Mariagerfjord Vand a|s har i 2016 overtaget driften af Bolsbjerg Vandværk

Som en del af vores udbygningsplan, vil vi her i 2017 sammenlægge Bolsbjerg Vandværk med vores eksisterende vandledningsnet.

Det betyder at vi skal lægge ca. 1 km ny vandledning på nordsiden af Glenstrup Søvej, 8990 Fårup og Søbjergvej, 9550 Mariager.
Se legningen på plantegningen - Glenstrup Søvej og Søbjergvej

Forventet anlægsperiode: Arbejdet forventes startet i uge 32, 2017 og forventes afsluttet inden udgangen af september 2017.

Udførende entreprenør – Graveentreprenør: C.K. Transport, Sdr. Onsild, Telefon 98 54 40 59
Udførende entreprenør – Lægning af ledninger: Mariagerfjord Vand a|s, Telefon 99 52 53 54
Projektering og tilsyn – Mariagerfjord Vand a|s: Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62
Projektleder og fagansvarlig - Mariagerfjord Vand a│s: Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62