Du er her

Sommerhuskloakering, Etape 4 - Øster Hurup

Mariagerfjord Vand a|s vil fra medio oktober 2017 og frem til primo 2018 foretage indmåling og registrering af eksisterende septiktanke og dybde på kloakledninger til septiktank på de enkelte ejendomme i området.

Man vil derfor opleve, at Mariagerfjord Vand a|s medarbejdere går rundt i området med GPS og andet måleudstyr og foretager opmåling. Dette gør vi for at sikre, at den kommende skelbrønd kan placeres mest hensigtsmæssigt for alle parter og at kommende kloakledninger kan etableres med tilstrækkeligt fald.

Etape 4. Området der planlægges kloakeret i 2018-2020, er området markeret med rødt og omfatter nedenstående veje:
• Bakkerne: 1-43
• Brøndbækken: 1-136
• Dokkedalsvej: 5-71
• Marens Plads: 1-44
• Nordvang: 1-40
• Nørre Hurupvej: 40, 42, 44 og 46
• Præstemarken: 13, 14, 15,17 og 18
• Sellegaarde Vest: 1-79
• Sellegaarde Øst: 1-30
• Sellegaardevej: 5, 6 og 7
• Sitkavænget:1-32
• Stenkisten: 1-130
• Toften: 1-99
• Viffertsholm: 1-20
• Østenkrog: 1-46

Såfremt man ligger inde med oplysninger om og/eller tegning af eksisterende kloakforhold på egen ejendom, beder vi Dem fremsende tegning via følgende mailadresse:

Sommerhuskloak@mfv.dk

Eller fremsende pr. post til:

Mariagerfjord Vand a|s. Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Vi beder Dem fremsende oplysningerne for, at vi hurtigere og mere optimalt kan placere den kommende skelbrønd på Deres ejendom under detailprojekteringen.

De berørte ejendomme vil senere blive kontaktet direkte for detaljeret information, når detailplanlægningen er på plads.
 
Eventuelle spørgsmål skal rettes til projektleder, Preben Poulsen på telefon 99 52 53 60 eller projektleder, Ulf Zinn på telefon 99 52 53 69.

Generel orientering til ejendommene i etape 4
I brevet kan ejerne af ejendommene i forbindelse med kloakering af sommerhusene i etape 4 i Øster Hurup finde yderligere detaljer om projektet.
generel_orientering_til_ejendomme_i_oe_hurup_e4_25-10-2017.pdf