Du er her

Afskæring af Mariager og Assens Renseanlæg

I forbindelse med centraliseringen af spildevandsrensningen i Mariagerfjord Kommune, nedlægges Mariager og Assens Renseanlæg i løbet af 2016. Spildevandssystemet vil blive fra Assens og Mariager og under Mariager Fjord mellem Dania og Vive.

Oversigtskort - Afskæring af Assens & Mariager Renseanlæg

Ledningen fra Vive til Mariagerfjord Renseanlæg er etableret i 2013-2014. Der skal etableres tre nye pumpestationer; ved Vive, Dania og Mariager. Det forventes at alle ledningsarbejder er færdige inden udgangen af 2016, men enkelte retableringsarbejder først er færdig i foråret 2017.

Tjek de enkelte delentrepriser for yderligere information: (Der arbejdes i øjeblikket på de fremhævede delentrepriser)
1. Vive: Pumpestation
2. Vive - Dania: Fjordledning
3. Dania: Pumpestation og rørbassin
4. Dania - Assens Renseanlæg: Gravitationsledning
5. Dania - Fladbjerg: Gravitationsledning
6. Fladbjerg - Mariager: Pumpeledning
7. Mariager: Pumpestation, bassin og gravitationsledning
8. Kongenshøjvej: Spildevandskloakering

Slides fra Borgermøde i Dania den 07.03.2016 borgermoede_dania_070316.pdf
Slides fra Borgermøde i Vive den 08.03.2016 borgermoede_vive_080316.pdf
Slides fra Borgermøde i Mariager 07.12.2016 borgermoede_onsdag_den_7._december_2016_kl._17.00.pdf