Du er her

Renseanlæg

Der findes i dag 3 renseanlæg i Mariagerfjord Kommune – Assens, Mariager og Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlæggene modtager og behandler spildevand fra cirka 15.000 ejendomme, der leder spildevandet gennem cirka 750 km ledning.

Mariagerfjord Renseanlæg
Det nye Mariagerfjord Renseanlæg, nord for Hadsund er taget i brug, og har renset spildevand fra de allerede nedlagte renseanlæg siden 22. oktober 2013. Fra slutningen af 2016 vil alt spildevandet i Mariagerfjord Kommune blive renset på renseanlægget ved Hadsund.

Mariager og Assens Renseanlæg
Mariagerfjord Renseanlæg skal erstatte de 10 gamle renseanlæg, som nedlægges i perioden fra 2012 til 2016. Nedlæggelsen af renseanlæggene går planmæssigt. Oue og Hobro Renseanlæg nedlægges i 2014, Assens og Mariager Renseanlæg i 2016-2017.

 

 

Hobro Renseanlæg

 

Hadsund Renseanlæg