Du er her

Retningslinjer for udarbejdelse og overtagelse af kloakprojekter

Når der anlægges ny kloak i forbindelse med byggemodning, er det muligt at indgå en aftale om, at Mariagerfjord Vand a|s overtager hovedkloakken og stikledninger til skel.

Mariagerfjord Vand a|s stiller dog forskellige krav til, hvorledes anlægget etableres og registreres for at overtage det. Kravene er opstillet i dokumentet herunder.

Generelle krav til kloakanlæg - revideret november 2013_mfv