Du er her

Udskiftning af vandmålere

Mariagerfjord Vand a|s er ved at udskifte alle vandmålere til fjernaflæste målere fra Kamstrup A/S.

Udskiftningen er uden udgift for jer. Dog er det ejers ansvar, at afspærringsventiler kan lukkes og installationen i øvrigt er holdt i god stand.

Der vil løbende blive skrevet til berørte ejerne, enten via sms eller brev, i hvilke uger vi kommer i de enkelte områder.

Udskiftningen vil ske i tidsrummet kl. 07.00 til 15.30 mandag til torsdag og kl. 07.00 – 12.00 fredag.
Ønsker du besøg af vores montør indenfor tidsrummet kl. 07.00 – 12.00 eller kl. 12.30 – 15.30, kan du ringe på tlf. 99 52 53 54.

Udskiftningen varer ca. et kvarter.

Inden vi kommer og udskifter måler skal du sikre, at måleren er tilgængelig og prøve om de 2 afspærringshaner ved måleren kan lukke – Det er ejers ansvar, at de virker. (se tegning herunder)

  Afspærringsventil - ansvarsfordeling

Sidder din måler indendørs skal montøren have uhindret adgang til måleren, d.v.s. møbler og lignende må ikke dække måler.

Sidder måleren udendørs i en målerbrønd, kan montøren skifte måleren uden, at ejer er hjemme.

Udskiftningen fortages af Vandværkets personale
Den nye vandmåler har med indbygget radiomodul, så vandforsyningen kan fjernaflæse vandmåleren. Der skal dog stadig indsendes selvaflæsekort hvis et sådant modtages.

I forbindelse med udskiftningen, får forbrugerne en seddel med den gamle målers visning og information om den nye målers virkemåde. For yderligere oplysninger om hvordan den nye måler virker, kan du se på Husholdningsvandmålere - Multipal 21

Water Ensemble Forbrugsdisplay
Kamstrup A/S har udviklet et trådløst display til visning af forbrugsdata fra en vandmåler. Displayet går under navnet ”Water Ensemble Forbrugsdisplay”.
Water Ensemble Forbrugsdisplayet er et lille brugervenligt display, der er let at betjene. Forbrugerne kan ved hjælp af displayet se og følge deres vandforbrug hjemme fra.

I forbrugsdisplayet vises det dagligt, ugentligt og månedligt vandforbrug i kroner og liter. Displayet viser ved hjælp af koder, om der er aktuelle lækager. Derforuden sammenligner det forbruget ved hjælp af historiske værdier.
Forbrugsdisplayet inklusiv vejledning og installation kan tilkøbes, se infoark på følgende link – Water Ensemble Forbrugsdisplay

Træffetid : Mandag – torsdag  kl.08.30 – 15.30 og fredag kl. 08.30 – 12.00

Telefon 99 52 53 54 og mail mail@mfv.dk