Du er her

Vandforsyningen

Produktion
Mariagerfjord Vand a|s producerer årligt cirka 1.4 mia. liter godt drikkevand om året. Det vil sige, at de 7 vandværker hver dag oppumper og behandler mere end 3.5 mio. liter grundvand, hvilket er cirka halvdelen af den samlede mængde drikkevand, der bruges i Mariagerfjord Kommune.

Vi råder over et vandtårn i syd og en trykforøgerstation på Hegedalsvej, samt en trykforøgerstation på Koldbæksvej, begge i Hobro.

Vandtårnet har en beholderkapacitet på 1000 m3 og trykforøgerstationen på Hegedalsvej har en beholderkapacitet på 1000 m3. Koldbæksvej er en online station.

Distribution
Det første vandværk i Mariagerfjord Vand a|s blev grundlagt i 1886, under daværende Hobro Kommune, og vi har således leveret godt og rent vand til borgerne i mere end 125 år.

Vores vandværker forsyner cirka 15.000 borgere i Mariagerfjord Kommune, der er fordelt på 7.500 boligenheder med 5.300 vandmålere. Vandet leveres gennem mere end 300 km hovedledninger.

Vandværker, beholdere og ledningsnet overvåges af et moderne SRO anlæg, så kvalitet og forsyningssikkerhed kan fastholdes på et højt niveau.