Du er her

Afskæring af Slugten i Valsgård

Kloakarbejdet er udført og afsluttet.

Mariagerfjord Vand A/S anlægger et afskærende system fra Industriparken i Valsgård til Slugten. Systemet er tostrenget og aftager regn og spildevand fra etableret byggemodningsområde ved Iværksættervej/Industriparken.
Ved Rostrupvej anlægges et nyt regnvandsbassin som forsinker regnvand fra byggemodningen. Herfra føres regnvand til det eksisterende bassin ved det tidligere renseanlæg i Slugten. Det eksisterende regnvandsbassin udbygges og oprenses til at kunne tage det ekstra opland.
Spildevand føres lige ledes til Slugten, hvor der anlægges en ny Pumpestation. 

Fra Slugten pumpes spildevandet omkring halv kilometer ud af byen med tilslutningspunkt på Ouevej og videre til Hadsund. 
Derved slipper man for at pumpe spildevand fra Valsgård til Kielstrup og Houtved først.