Du er her

Ekspropriation - Afskæring af Hobro og Oue Renseanlæg

Til nye hovedkloakledninger mellem Hobro og Hadsund for afskæring af Hobro og Oue Renseanlæg

Mariagerfjord Kommune påtænker at ekspropriere ret til anlæg af nye hovedkloakledninger mellem Hobro og Hadsund efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 på baggrund af det godkendte spildevandsplantillæg nr. 8, som omfatter afskæring af Hobro og Oue Renseanlæg.

Projekteringen og anlæg af hovedkloakledningerne udføres af Mariagerfjord Vand a|s.

De enkelte berørte ejendomme indvarsles særskilt til Åstedsforretning i uge 34.

Alle, der bliver berørt af den påtænkte ekspropriation, har mulighed for at mødes med repræsentanter fra kommunen på de relevante arealer.

Du kan se mødetidspunkterne, arealfortegnelser og ekspropriationsplaner på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside: www.mariagerfjord.dk, eller hos Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Ekspropriationen berører følgende ejendomme:

 • 2a og 2n Ulstrup By, Valsgaard
 • 1c, 1g, 2f, 3a og 4h Tofte By, Valsgaard
 • 8b, 4p, 4f, 4c, 7a, 5a og 6ai Valsgaard By, Valsgaard
 • 7d, 9a, 9aa, 14h, 2g, 1g og 12b Redsø By, Valsgaard
 • 16o, 16c, 16g, 16m, 16b, 9h, 3s, 10m og 11s Kielstrup By, Ove
 • 12d og 12a Houtved By, Ove
 • 34n, 20b, 20d, 33a og 22a Ove By, Ove
 • 1cp, 1b og 1n Ovegård Hgd., Ove
 • 1e Vivebrogård, Vive
 • 36f, 39a, 1a, 1i, 4h, 68, 3i, 3f, 41a, 42a, 11a, 12l, 12a, 12y, 12z, 12r, 16n, 12c, 16g, 16m, 16d, 22e, 12h, 11i, 30r, 47f, 42k, 6k, 1d og 1c Vive By, Vive
 • 1g, 1h, 1f og 1ææ Dalsgård Hgd., Vive
 • 13a, 13c, 12a, 11, 10a, 15b, 15a og 48h Hadsund By, Hadsund
   
 • 454i, 454c, 455 Hobro Markjorder

Arealfortegnelse og ekspropriationsplaner:
ekspropriation_arealfortegnelse_hobro_til_hadsund.pdf
tegn101-ekspropriationsplan.pdf
tegn102-_ekspropriationsplan.pdf
tegn103-ekspropriationsplan.pdf
tegn104-ekspropriationsplan.pdf
tegn105-ekspropriationsplan.pdf
tegn106-ekspropriationsplan.pdf
tegn107-ekspropriationsplan.pdf
tegn108-ekspropriationsplan.pdf
tegn109-ekspropriationsplan.pdf
tegn110-ekspropriationsplan.pdf 
tegn111-ekspropriationsplan.pdf
tegn112-ekspropriationsplan.pdf
tegn113-ekspropriationsplan.pdf