Du er her

Brotorv videre ad Jernbanegade

Klimasikring af lavtliggende områder i Hobro

Som en del af klimasikringen af Hobro Midtby etableres der nye regnvandsledninger over Brotorv og videre ad Jernbanegade. Regnvandsledningerne har til formål at lede så meget overfladevand som muligt væk fra de lavest beliggende områder i midtbyen og samtidig aflaste en del af den eksisterende fælleskloak i området.

I samme projekt udføres separatkloakering af Horsøvej og en ny overløbsledning fra krydset Hegedalsvej/ Strandvej til Hegedalsvej/Gammelvej. Ejendomme der graves ud for forberedes desuden for fremtidig separatkloakering.

Arbejdet har været udbudt i licitation og Mortensen & Nymark har vundet opgaven.

Entreprenør: Mortensen & Nymark A/S: Entrepriseleder Morten Munkholm, 54 55 39 30

Projektleder: Cowi A/S, Henrik Brødsgaard Pedersen, hbp@cowi.com, 56 40 83 84

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Maria Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, 99 52 53 67

Billedet viser oversigtskort over graveområde i Hobro og vejene Brotorv, Adelgade og Jernbanegade