Du er her

Arden Vest - Byggemodning

Som led i opfyldelse af Mariagerfjord Kommunes lokalplan nr. 100-2016 – Boligområde Arden Vest og spildevandsplantillæg nr. 15 forventer Mariagerfjord Vand at opstarte anlægsarbejde med den nye byggemodning primo maj 2017. Dette er dog afhængig af godkendelse af projektet som helhed i byrådet i slutningen af april. Byggemodningsarbejdet forventes færdigt ultimo 2017.

Mariagerfjord Vand forventer at etablere 3 regnvandsbassiner indenfor området. To af bassinerne bliver placeret umiddelbart nord for Hesselholtvej, mens det sidste etableres indenfor selve byggemodningsområdet. Derudover etableres der kloaksystem for 48 grunde. Det bliver nødvendigt at tilsluttes til det eksisterende kloaksystem dels i Skovvej og dels i Vestergade.

Regnvandshåndteringen kommer delvist til at foregå i åbne render og grøfter for at få en blå/grønt element ind i byggemodningsområdet.

Ny byg ApS er blevet valgt som entreprenør og er her ultimo maj opstartet afrømningsarbejder på byggemodningsarealet.