Du er her

Byggemodning Ny Hadsundvej , Hobro

I forbindelse med byggemodning ved Ny Hadsundvej i Hobro, nedlægger Mariagerfjord Kommune den gamle genbrugsplads. Desuden etableres en ny rundkørsel. En del af arealet er solgt til Hobro Varmeværk, som er i gang med at bygge nyt fjernvarmeværk.

Mariagerfjord Vand a|s byggemodner grundene i forhold til kloak. Der udføres separate regn- og spildevandsledninger. På grund af fald forhold i området føres ledningerne til det eksisterende system på Humlemarken. Se ledeningsføringen - tegning1-000_byggemodning_ny_hadsundvej_hobro.pdf

Udførende entreprenør på opgaven er Arkil A/S.

Anlægsarbejdet med kloakledninger forventes afsluttet primo januar 2018. Mens anlægsarbejderne med rundkørsel forventes afsluttet primo maj 2018.