Du er her

Disponering af slam fra Mariagerfjord Renseanlæg

Mariagerfjord Vand a|s annoncerer hermed iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 (tilbudsloven), afsnit II. opgaven med håndtering af slam fra Mariagerfjord Renseanlæg i en 3 årige periode gældende fra den 1. oktober 2015 med option på forlængelse af kontrakten med 1 år.

Nuværende slam overholder krav til udbringning på landbrugsjord, og den udbudte ydelse omfatter afhentning, transport, håndtering, behandling, administration, oplagring og slutdisponering af kategori ”A” spildevandsslam fra Mariagerfjord Renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Den udbudte opgave er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet af juli 2015, som kan downloades på Disponering af slam fra Mariagerfjord renseanlæg eller rekvireres på e-mail: fle@mfv.dk

Tilbudsfrist: 11. september 2015 kl. 11:00

Ordregivende myndighed
Mariagerfjord Vand a|s, Islandsvej 7, 9560 Hadsund
CVR. 31 48 64 24

Arkivdato: 
Tirsdag, 25 august, 2015