Du er her

Døstrup pumpesystem

Projekt

” Døstrup - Pumpesystem ” omfatter overordnet etablering af ny pumpestation med tilhørende ledninger, sparebassin og omkoblinger.
Ledningstracéerne er beliggende i Døstrupvej eller i umiddelbar nærhed heraf.

Baggrund for nærværende projekt

Der har igennem de seneste år under selv mindre regnhændelser sket udledning af fortyndet (opspædet) spildevand til Døstrup Bæk. Mariagerfjord Kommune har derfor anmodet Mariagerfjord Vand a|s om at opprioritere separeringen af Døstrup by. Det har ligeledes betydning for kommunens opprioritering, at Døstrup Dambrug, som ligger nedstrøms Døstrup By er afhængig af en god vandløbskvalitet.

Mariagerfjord Vand a|s’ planer om at etablere en ny pumpestation og forsinkelsesbassin i Døstrup, er første skridt på en separering af Døstrup by.

Placeringen af pumpestationen har været problematisk, idet både pladsmæssige og praktiske hensyn har været påkrævet.

En del af arbejdet udføres i eller tæt på §3 område og regler/retningslinjerne for dette beskyttede områder skal respekteres.

Mariagerfjord Vand A/S er bygherre på nærværende projekt/entreprise.

Projektet planlægges gennemført fra Oktober 2019