Før oversvømmelse

Forebyg oversvømmelser
På private ejendomme og i private bygninger er det ejeren, der skal sørge for at forebygge og afhjælpe gener fra oversvømmelser. Du kan få mere viden ved at læse mere om forebyggelse af skader på din bolig (Ekstern link åbner nyt vindue).

Her er tre gode råd til, hvad du kan gøre for at forebygge, at din ejendom bliver oversvømmet.
1: Du skal sikre dig, at regnvandet kan komme væk fra din ejendom.
Sørg for at rense tagrender, og at hældningen på fliser og flader omkring huset får vandet til at løbe væk fra huset. Der må ikke være skidt eller andet, der hindrer vandet i at løbe væk fra huset.

Husk, at vandet ikke må ledes ind til naboen.

2: Sådan sikrer du kælderen
Hvis du har kælder, bør du overveje at få installeret en kontraventil på afløbsrør i form af et højvandslukke, så vandet ikke kan løbe tilbage i kælderen ved oversvømmelse.

Det er også en god ide at sætte opbevarede ting højt oppe over gulvet i kælderen, så de ikke tager skade ved en oversvømmelse.

Sørg for, at kanten rundt om lyskasserne til vinduer og døre er højere end det omkringliggende terræn.

3: Få klimatjekket dit hus
Et klimatjek er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser. En række fagfolk landet over tilbyder gratis klimatilpasningstjek af parcelhuse og boligejendomme. Du kan finde en liste over fagfolk, der er tilmeldt ordningen - Læs få et gratis klimatjek af dit hus af fagfolk (Ekstern link åbner nyt vindue).