Du er her

Klimasikring Brotorv, HI Biesgade, Jernbanegade

Klimasikring og Separatkloakering  

Til orientering:
Vi er i gang med ledningsarbejder på HI Biesgade og i krydset Jernbanegade.
Kloakarbejderne i Jernbanegade frem til krydsning ved åen, er desværre forsinket frem til oktober 2021

Omkørsels afmærkningsplan Jernbanegade

Klimasikring - Brotorv, HI Biesgade , Jernbanegade,
Som en del af klimasikringen af Hobro Midtby etableres der nye regnvandsledninger over Brotorv og videre ad Jernbanegade.
Regnvandsledningerne har til formål at lede så meget overfladevand som muligt væk fra de lavest beliggende områder i midtbyen, og samtidig aflaste en del af den eksisterende kloak i området.
Disse arbejder opstarter midt februar og afsluttes slut juni 2021

Separatkloakering - Adelgade, Hegedalsvej, Horsøvej og Høvej
Efter sommerferien opstarter separatkloakering af dele af Adelgade, Hegedalsvej, Horsøvej og Høvej.
Disse arbejder opstarter i juli og afsluttes i slut september 2021

Etape 1: Orange
Periode: Uge 7 – 27 (15/2-2021 – 9/7-2021)

Etape 2: Lilla
Periode: Uge 12 – 17 (22/3-2021 – 9/7-2021)

Etape 3: Grøn
Periode: Uge 22 -35, første del frem til Apotekerstien (26/4-2021 – 9/7-2021) samt krydsning af Onsild Å (2/08-2021 - 3/09-2021)

Etape 4: Rød
Periode: Uge 31 – 42 (2/8-2021 – 22/10-2021)

Entreprenør: Mortensen & Nymark A/S, 54 55 39 27

Rådgiver/tilsyn: Cowi A/S, 56 40 83 84

Bygherre: Mariagerfjord Vand a|s, 99 52 53 67

Informationsbrev (PDF åbner i ny browser)

Se mere her omkring trafikale henvisninger