Du er her

Ny transmissionsledning på Mariagervej

For at udbygge vores transmissionsnet (vandmotorvej) anlægger vi nye ledninger på Mariagervej i Hobro.

Det drejer sig om en ledning fra Markedsgade til Sallingvej samt en ledning fra Gl. Amerikavej til Sdr. Ringvej.

Samtidig placerer vi nogle sektionsmålere så vi har mulighed for at måle det samlede vandforbrug i sektion syd.

En stor del af projektet udføres ved underboring så man slipper for opgravning.

Forventet anlægsperiode: Arbejdet forventes udført i tidsrummet juni – august 2018

Udførende entreprenør – Ikke angivet
Projektering og tilsyn – Mariagerfjord Vand a|s: Fagansvarlig, Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62
Projektleder og fagansvarlig - Mariagerfjord Vand a│s: Fagansvarlig, Tage Linnemann Larsen, Telefon 99 52 53 62