Du er her

Oprensning af vådt regnvandsbassin med bakterier.

Oprensning af vådt regnvandsbassin med bakterier.

Mariagerfjord Vand og Microbes.dk har indgået et samarbejde med oprense det våde regnvandsbassin ved Søvænget i Hvornum ved hjælp af bakterier.

Oprensningen foretages i perioden juli 2019 – oktober 2021

Oprensningen foregår ved tilsætning af naturligt forekommende bakterier (13 forskellige) til vandet, i flere omgange, hen over sommeren. 
Metoden resulterer i renere vand, reduceret tykkelse af bundslam og fjernelse af eventuel dårlig lugt, hvilket betyder en højere grad af naturlig balance i systemet med tilhørende større biodiversitet Microbes.dk indhentet udtalelser og tilladelser, bl.a. fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Desuden har det danske mikrobiologiske firma Aqua Planning Consult udarbejdet en risikovurdering af bakteriemetoden. I rapporten er der en nærmere beskrivelse af de 13 typer bakterier, der indgår i produktet.

Bakterierne er naturligt forekommende (ikke patogene) og klassificeret i den laveste risikoklasse BS1 (ud af 4 risikoklasser). Microbes udtaler at udvaskning af bakterier til øvrige økosystemer ikke er et problem da de binder sig meget stærkt i en biofilm i overgangszonen mellem bund og vandfase.