Du er her

Planlægning af udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg i 2019 – 2021. Mariagerfjord Vand a|s vil i samarbejde med Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning udbygge Mariagerfjord Renseanlæg med det formål at rense spildevandet fra de 3 forsyninger. Det er planlagt at der skal udbygges fra 75.000 PE til 225.000 PE og forbedret til 275.000 PE. I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en ny VVM for anlægget og en ny udledningstilladelse.

Se evt. mere i udsendte Pressemeddelelse og Debatoplæg.

I forhold til selve byggeriet planlægges det at udbygge anlægget med nyt primærslam udtag, mere procesvolumen, større rådnetanksanlæg og ekstrapolering indenfor det nuværende grundareal. Baggrunden for udvidelsen, her 5 år efter indvielsen, er at belastningen på Mariagerfjord Renseanlæg er steget voldsomt siden efteråret 2016. Prognoserne for den fremtidige belastning fra 2009 er således allerede blevet overskredet. Forklaringen er dels at det går godt for kommunens spildevandsproducerende virksomheder og at de senere års separatkloakeringer i Mariagerfjord Kommune betyder større spildevandsmængder til Mariagerfjord Renseanlæg. Begge dele er positivt da det betyder vækst i kommunen og at mere spildevand bliver transporteret til renseanlægget som ellers ville være endt i Mariager Fjord.   

Rebild og Vesthimmerland har interesse i at aflede deres vand til et nyt og større Mariagerfjord Renseanlæg pga. de lige nu står overfor at skulle renovere eller bygge nye renseanlæg. De 3 forsyninger har sammen en stor fordel i at centralisere spildevandsrensningen, både miljømæssigt og økonomisk. 

Det forventes at anlægsarbejdet kan starte op i 2019.

Mariagerfjord Kommune har udsendt følgende brev om den offentlige høring om udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg.
Læs brev Brev fra Mariagerfjord Kommune - Offentlig høring om udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Morten Vinther, Telefon 99 52 53 65 eller mail - msv@mfv.dk