Du er her

Undersøgelsesrapport af udløbspunkt i Kattegat

Så er den officielle undersøgelsesrapport færdig. Den underbygger fint de teoretiske beregninger om udledningens påvirkninger.

Kontrolundersoegelser 2019