Du er her

Planlægning ledningsarbejde Brotorvet, HI Biesgade, Jernbanegade, Adelgade, Hegedalsvej, Horsøvej og Høvejen – Hobro

Mariagerfjord Vand A/S planlægger ledningsarbejder i ovenstående områder. Formålet hermed er at lede så meget overfladevand som muligt væk fra de lavest beliggende områder i midtbyen og samtidig aflaste en del af den eksisterende fælleskloak i området. Derudover omfatter arbejdet separatkloakering af udvalgte ejendomme.

Tidsplan

Kloakarbejdet påbegyndes ultimo januar 2021 og vil tidsmæssigt blive udført efter nedenstående rækkefølge

  1. Strækning Brotorv – Adelgade herunder krydsning af Brogade, påbegyndes ved Onsild Å
    (Krydsning af Brogade er opgravningsfri)
  2. Jernbanegade, herunder krydsning af Onsild Å 
    (krydsning af Onsild Å er opgravningsfri)
  3. Adelgade
  4. Horsøvej
  5. Hegedalsvej

Arbejderne forventes afsluttet ultimo juni 2021.

Entreprenør er ikke fundet endnu

Rådgiver: Henrik Brødsgaard Pedersen, Cowi A/S, 56 40 69 20, hbp@cowi.com

Projektleder MFV: Maria N. Junker-Hansen

Informationsbrev (PDF åbner i ny browser)