Du er her

Fjordkrydsningen ved Dania

Indledning
Grundlaget for udførelsen af projektet er at Mariagerfjord Vand a|s som led i opfyldelse af spildevandsplanen for Mariagerfjord Kommune 2011-2021 planlægger at etablere to nye spildevandstrykledninger fra Dania syd for fjorden til Vive nord for fjorden. Dette indbefatter krydsning af Mariager fjord. Spildevandledningerne indgår som en del af flere nødvendige tiltag for afskæring af Mariager- og Assens Renseanlæg.

Projektet omfatter etablering af spildevandstrykledninger i et tracé på ca. 2600 meter fra Dania i syd til Vive mod Nord, hvor Mariagerfjord skal krydses. På ca. 2200 meter af strækningen ligger der to parallelle rør (2xø355 mm) og 400 meter er enkeltrør (1xø400 mm). Den samlede rørlængde udgør dermed ca. 4.800 m.

Dokumenter
Projektbeskrivelse.pdf
Bilag_1.pdf
a073020-geotechnicalreport_vive.00.pdf
a073020-geotechnicalreport_crossing.00.pdf