Du er her

Priser 2021 (Takstblad)

Takster for spildevand i takstbladet er gældende i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Takstbladet blev politisk behandling af Byrådet den 17. december 2020.

Læs det godkendte fælles takstblad for vand og spildevand fra februar 2021 (PDF filen åbnes i ny fane i browseren)

I takstbladet for 2021 blev der den 28. oktober 2021 tilføjet en nyt afsnit om leje og tømning af samletanke efter ændringen og tilføjelsen blev godkendt i byrådet efter politisk behandling.

Læs det godkendte fælles takstblad for vand og spildevand fra 28. oktober 2021 (PDF filen åbnes i ny fane i browseren)