Du er her

Renseanlæg udvider med øje for miljøet

Får udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg konsekvenser for miljøet? Kom og lyt med på borgermødet tirsdag 25. februar 2020.

Forsyningerne i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord ønsker at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg, så spildevandet fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune bliver pumpet til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for at kunne rense spildevandet fra de tre kommuner.

Udvidelsen betyder, at der bliver udledt mere renset spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat gennem udløbsledningen, som strækker sig fire kilometer ud i Kattegat.

Byrådene i de tre kommuner har besluttet, at en såkaldt VVM-redegørelse skal undersøge, om det er en god ide at udvide renseanlægget i forhold til naturen og miljøet.

- Vi håber, at rigtig mange dukker op til borgermødet og hører resultaterne af den miljørapport, der er lavet i forbindelse med udvidelsen af renseanlægget. Vi vil også gerne høre fra borgere og interesseorganisationer, så vi kan få belyst alle tænkelige miljøforhold, inden byrådene tager endelig stilling til projektet, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen.

Projektets påvirkning på miljøet er vurderet i en rapporten, som lige nu er i høring.

- Efter høringen bliver der lavet et samlet notat, som også vil rumme de kommentarer, der kan falde efter et velbelyst borgermødet. Borgerne skal bare selv sende kommentarerne ind til kommunen på samme måde, som andre høringssvar, siger udvalgsformanden.

Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune inviterer til borgermøde tirsdag 25. februar 2020 kl. 19-21 i Arden Hallerne. På mødet kan interesserede høre resultaterne af miljørapporten, stille spørgsmål til politikere, embedsfolk og forsyninger samt fremlægge egne gode ideer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Høringsfasen varer fra 20. januar til og med 16. marts 2020. Her kan alle komme med deres kommentarer til, hvilke miljøpåvirkninger der eventuelt mangler at blive undersøgt. Find høringsmaterialet på www.mariagerfjord/Renseanlæg
Den endelige beslutning skal træffes i efteråret 2020.

Yderligere oplysninger:
Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen, tlf. 24 44 93 23
Miljøtekniker Jens Kalør, tlf. 97 11 37 06

Arkivdato: 
Mandag, 16 marts, 2020