Du er her

Resultat af vandprøver

Mariagerfjord Vand beklager de gener i har oplevet med vandforsyningen den seneste tid. Der har 2 gange været ledningsbrud og vi arbejder i øjeblikket med vedligeholdelse af vandværket. Det er årsagerne til driftsforstyrrelserne.
Da vi i uge 42 fik henvendelser om grumset vand fik vi iværksat ekstra skylning af ledningsnettet ved Holmgaard-Handest området. Skylningen foregår endnu. Der er udtaget prøver til hasteanalyse, det er sket på Holmgårdsvej, Højbovej, Enggårdsvej og Vesterlandsvej. I dag er resultat at der ikke er fundet hverken e-coli eller coliforme bakterier i vandet.

Arkivdato: 
Onsdag, 4 november, 2015