Du er her

Separatkloakering af Elmevej, Bøgevej, Vinkelvej

Mariagerfjord Vand A/S udfører separatkloakering, samt udskifter vandledning i perioden September 2021 til 30. november 2022.

I perioden vil samtidig udføres:
Udskiftning af fortov og kantsten på Bøgevej og Vinkelvej af Mariagerfjord Kommune
Samt udskiftning af fjernvarmeledninger på Vinkelvej af Hobro Varmeværk Amba

Billedet viser etape strækninger

Entreprenør: Karl Jensen A/S, Formand, Leo Kastrup 20197258

Projekt og tilsyn: Envidan A/S Sebastian Lund Pedersen 86 80 63 44

Mariagerfjord Vand A/S (kloak og vand) Maria Nida Junker-Hansen 99525367

Mariagerfjord kommune (belægning) Bjarne Andersen 21701735

Hobro Varmeværk (fjernvarme) Mikkel Grathe 9852 1825