Du er her

Separatkloakering af Løgstørvej, Etape 1

Arbejdet er nu færdigt og grundejer kan separatkloakere på egen grund.

Slidlagsarbejde og afmærkning pågår efter sommerferien

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s (kloak):
Maria Junker-Hansen, Telefon 99 52 53 67 eller mail - mjh@mfv.dk

Hobro Fjernvarme:
Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25 eller mail - mg@hobrovarme.dk