Du er her

Separatkloakering af Ribesvej og dele af Døstrupvej

 

OPSTART UGE 21

I henhold til Mariagerfjord Kommunes gældende spildevandsplan ønsker Mariagerfjord Vand A/S at separatkloakkere Ribesvej og et stykke at Døstrupvej.
Samtidig ønsker Hobro Varmeværk at anlægge fjernvarmeledning, og vandledning på Ribesvej vil blive omlagt.

Der blev afholdt borgermøde den 2. maj 2019, se indlægget i sidemenuen.
Se ligeledes informationsbrev i sidemenuen.

Nedenstående kort viser projektområdet, og de bygninger som berøres direkte af anlægsarbejdet.


Forventet anlægsperiode: Anlægsarbejdet opstarter midt i maj.
Døstrupvej:
Opstart uge 21
Slut i uge 33.

Ribesvej:
Opstart uge 33
Slut uge 39

Under anlægsarbejde afspærres vejen i fuld vejbredde. Se gældende Afspærringsplan

 

Entreprenør Karl Jensen A/S Leo Kastrup tlf. 20 19 72 58

Rådgiver (ekstern): Envidan A/S
Projektleder Mariagerfjord Vand A/S: Maria Nida Junker-Hansen, Telefon 99 52 53 67, mail: mjh@mfv.dk - Separatkloakerinig
Projektleder Mariagerfjord Vand A/S: Jonas Peter Støvring, Telefon 99 52 53 68, mail: jps@mfv.dk - Vand

 

Projektleder Hobro Fjernvarme: Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25, mail: mg@hobrovarme.dk