Du er her

Separatkloakering af Ribesvej og dele af Døstrupvej

OPSTART UGE 21
I henhold til Mariagerfjord Kommunes gældende spildevandsplan ønsker Mariagerfjord Vand A/S at separatkloakkere Ribesvej og et stykke at Døstrupvej. 
Samtidig ønsker Hobro Varmeværk at anlægge fjernvarmeledning, og vandledning på Ribesvej vil blive omlagt.

Der blev afholdt borgermøde den 2. maj 2019, se indlægget i sidemenuen.
Se ligeledes informationsbrev i sidemenuen.

Nedenstående kort viser projektområdet, og de bygninger som berøres direkte af anlægsarbejdet.

 

Forventet anlægsperiode: Anlægsarbejdet opstarter midt i maj. 

Døstrupvej:
Opstart uge 21
Slut i uge 33.

Ny tidsplan for Ribesvej:

1.Udskiftning af vandledninguge 33 - 36
2.Etablering af kloakuge 36 - 43
3.Anlæg af fjernvarme i Ribesvej + Fiberuge 44 - 48
4.Retablering inkl. astaltering, kantstenuge 48 - 52

Sluttidspunkt uge 52

Under anlægsarbejde afspærres vejen i fuld vejbredde. Se gældende Afspærringsplan

Entreprenør Karl Jensen A/S Leo Kastrup tlf. 20 19 72 58

Rådgiver (ekstern): Envidan A/S

Projektleder Mariagerfjord Vand A/S: Maria Nida Junker-Hansen, Telefon 99 52 53 67, mail: mjh@mfv.dk - Separatkloakerinig

Projektleder Mariagerfjord Vand A/S: Jonas Peter Støvring, Telefon 99 52 53 68, mail: jps@mfv.dk - Vand

Projektleder Hobro Fjernvarme: Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25, mail: mg@hobrovarme.dk