Du er her

Separatkloakering Hyben / Slåenvej

Aflysning borgermøde
På baggrund af seneste udvikling og anbefalinger i forhold til afholdelse af arrangementer aflyser vi borgermødet på torsdag d. 19/3.
Vi ved endnu ikke hvornår borgermødet i stedet afholdes, men orienterer straks vi ved nærmere.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan ønsker Mariagerfjord Vand A/S at separatkloakere området vist på nedenstående kort.

Hobro Varmeværk vil samtidig etablere fjernvarme i projektområdet, og Mariagerfjord Kommune vil forestå udskiftning af fortov på Ligustervej.

Hybenvej, Slåenvej mfl. er planlagt til at køre fra april til og med juli.

Borgermøde:
For at orientere om projekteternes gennemførsel inviteres til borgermøde

Torsdag d. 19. marts 17.30
Mødet afholdes i Rosendalhallen, Døstrupvej 23 9500 Hobro.