Du er her

Separatkloakering og transportledninger gennem Skovvej, Fayesgade, Skibsbakken, Beltoftsgade og Blåkildevej samt del af Gasværksvej

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at forbinde et separate transportledninger fra Skovvej til Gasværksvej i øjeblikket ligger der kun en fællesledning imellem de to veje. Det betyder at der under kraftigt regnvejr ender spildevand i Mariagerfjord, samt der under et mindre regnvejr vil blive transporteret regnvand til Mariagerfjord Renseanlæg. Under udførelsen vil alle ejendomme der afleder vand til Skovvej, Fayesgade, Skibsbakken, Beltoftsgade, Blåkildevej og del af Gasværksvej blive separatkloakeret. Under anlægsperioden vil der også blive renoveret vandledninger og etableret fjernvarmeledninger.

På grund af uforudsete jordbunds og grundvandsforhold ved Montanavej er arbejdet på Skovvej forsinket.
Der er fundet en løsning på at sænke grundvandet midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet. Desværre giver dette en langsommere fremdrift.
Når arbejdet i Blåkildevej er udført – bliver Blåkildevej åbnet igen, og trafikken afvikles via denne.
Herefter spærres Skovvej, så det resterende kloakarbejde kan udføres på Skovvej.
På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsarbejdet er afsluttet i Skovvej medio august.
Og arealerne retableret medio september.

Tidsplan separatkloakering Fayesgade m.fl. 03-06-2020

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Anne Kirstine Bjerring, Telefon 99 52 53 61 eller mail - akb@mfv.dk

Hobro Fjernvarme: Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25 eller mail - mg@hobrovarme.dk

Projektering og tilsyn: Niras, Jasper Jensen, Telefon 96 30 64 91.