Du er her

Separatkloakering og transportledninger gennem Skovvej, Fayesgade, Skibsbakken, Beltoftsgade og Blåkildevej

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at forbinde et separate transportledninger fra Skovvej til Gasværksvej i øjeblikket ligger der kun en fællesledning imellem de to veje. Det betyder at der under kraftigt regnvejr ender spildevand i Mariagerfjord, samt der under et mindre regnvejr vil blive transporteret regnvand til Mariagerfjord Renseanlæg. Under udførelsen vil alle ejendomme der afleder vand til Skovvej, Fayesgade, Skibsbakken, Beltoftsgade og Blåkildevej blive separatkloakeret. Under anlægsperioden vil der også blive renoveret vandledninger og etableret fjernvarmeledninger.

Det forventes at anlægsarbejdet starter op i foråret 2019.

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Morten Vinther, Telefon 99 52 53 65 eller mail - msv@mfv.dk
Hobro Fjernvarme: Mikkel Grathe, Telefon 98 52 18 25 eller mail -
mg@hobrovarme.dk

Projektering og tilsyn: Niras, Jasper Jensen, Telefon 96 30 64 91.