Du er her

Separatkloakering Sønder Onsild

Separatkloakering, pumpestation og regnvandsbassin, Sdr. Onsild etape 1

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at separatkloakere fælleskloakerede områder i Sdr. Onsild og Onsild Stationsby. Arbejdet forventes at tage ca. 4 år. I 2021 arbejdes der på separatkloakering af etape 1 i Sdr. Onsild der blandt andet omfatter vejene, Søtofte, Laksevænget,Søkærvej, og dele af Sønder Ulstrupvej og Fiskervej. Desuden spildevandskloakeres ejendomme ved Søagervej.

Samtidigt etableres ny pumpestation i udkanten af byen. Pumpestationen består af 2 pumpestationer i en, således at boligspildevand og spildevand fra industrien holdes adskilt.

Der etableres desuden et regnvandsbassin med tæt bund, således det er vådt hele tiden og ligner en sø. Regnvandsbassinet bruges det at udligne regnvandsmængderne til det rørlagte vandløb.

Vam A/S har vundet opgaven med separatkloakering, etablering af regnvandsbassin og pumpestation.

Se tidsplan her (PDF åbner i ny browser)

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Vam A/S Entrepriseleder: Søren Rasmussen,
Telefon 40 56 47 05 eller mail - sbr@vam.dk

Formand Keld Jensen,
Telefon 40 72 75 16, eller mail - kje@vam.dk

Projektering og tilsyn: Cowi A/S: Thomas Remmer Thomsen,
Telefon 56 40 83 84, eller mail – trju@cowi.com