Du er her

Separatkloakering Sønder Onsild

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at separatkloakere Sønder Onsild.

Der vil i forbindelse med separatkloakeringen blive etableret en ny pumpestation og nye regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne udføres som våde bassiner for at opnå en rensning af regnvandet inden det afledes til vandløbet, der løber i rør syd om Sønder Onsild.

I 2019 udarbejdes der projekt for separatkloakeringen, og det er planlagt at vi efter sommerferien kan gå i gang med de forberedende arbejder for separatkloakeringen.

Herefter udføres projektet i 2 – 3 etaper.

Vil du vide mere om separatkloakering i Sønder Onsild kan du kontakte Anne Kirstine Bjerring på akb@mfv.dk