Du er her

Separatkloakering Stentoften, Fælledvej mfl.

Mariagerfjord Vand A/S planlægger separatkloakering af den sydlige del af området omkring Stentoften og Fælledvej i Mariager til udførelse i efteråret 2022.
Projektet har bemyndigelse i Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan.

Der vil i løbet af kommende tid udføres indledende forundersøgelser af det eksisterende kloaksystem, geotekniske boringer, mv.
Berørte grundejere vil blive informeret yderligere omkring separatkloakeringen.

Projektleder: Mariagerfjord Vand A/S, Maria Nida Junker-Hansen

Oversigtskort