Du er her

Separatkloakering, Theatertorvet, del af Vestergade og Lillegade Hobro.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011 – 2021 skal området ved Theatertorvet og del af Vestergade og Lillegade separatkloakeres. Arbejdet udføres i kulturarvsareal, derfor har Aalborg Historiske Museum stor interesse i at følge anlægsarbejdet, da der forventes arkæologiske fund. Arbejdet udføres i perioden oktober 2019 – marts 2020. Arbejdet medfører, at der midlertidigt spærres veje, da der graves i vejenes fulde bredde.
Der vil hele tiden blive skiltet med omkørsel. Efter arbejdet er afsluttet bliver fortove og vejarealer renoveret.

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Anne Kirstine Bjerring, Telefon 99 52 53 61 eller mail - akb@mfv.dk

Projektering og tilsyn: Envidan, Christian Winde Pedersen, Mobiltlf.: 42 40 26 44

Entreprenør: VAM A/S

Tidsplan for Theatertorvet

Theatertorvet planche