Du er her

Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan

I h.h.t. MFK spildevandsplan skal sommerhusområdet syd for Als spildevandskloakeres.

MFV planlægger udførelse af kloakering af området over de næste 7 år, startende fra primo 2024 med etape 1.

Tilslutningsbidraget for at få ført spildevandskloak ind på grunden er i øjeblikket 41.626,62 kr. inkl. moms (2023 sats).
Ud over tilslutningsbidraget skal man som lodsejer forvente udgifter til kloakering på egen grund.

Under selve udførelse af kloakarbejder kan der forekomme larm, støj, omkørsel samt afspærring af veje ect.

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, Tlf: 99 52 53 67

Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan