Du er her

Sommerhuskloakering, Etape 4 - Øster Hurup

OBS - Ny åbningstid på Byggepladskontoret: Kl. 14.00 - 17.00, gældende fra den 4. april 2019.


Ny tidsplan for Sommerhus kloakering Etape 4, Delområde 1.

På baggrund af ændringer i projektet samt problemer med grundvandssænkning har det ikke været muligt at følge den oprindelige tidsplan.

Årsagen har dels været at grundvandet har været svært at sænke, samt at projektet er blevet udvidet med en ny regnvandsledning i Dokkedalsvej der skal sikre at vej afvandingen kan fungerer.

Som det ser ud nu vil delområde 1 være klar således at der kan tilsluttes til skelbrøndene medio maj 2019.

Se tillige nedenstående tidsplan:

Tidsplan

 

Hvornår graver vi ved dig.

Alle beboere bedes være opmærksom på at entreprenøren løbende kan ændre lidt i tidsplanen for at optimerer fremdriften af projektet.

2-3 dage før entreprenøren starter gravearbejdet, vil der på vejene være opsat skilte som oplyser at der opstarter gravearbejde inden for de næste 2-3 dage.

På skiltene er der et telefonnummer hvor man kan kontakte formanden for nærmere information.

I forbindelse med gravearbejdet må man påregne at vejen i kortere tid kan være spæret for passage. Har man et akut behov bedes man kontakte formanden.

 

Særlige hensyn

Såfremt der måtte være særlige hensyn som vi skal udvise, bedes du kontakte undertegnede eller formanden.

Vi vil så efter bedste evne forsøge at opfylde jeres ønsker.

 

Næste etape : Delområde 2

Borgermøde Delområde 2

Der afholdes borgermøde omkring kloakarbejdet i delområde 2 onsdag den 17 april fra kl 16.30 til 18.00

Nærmere information og placering  vil blive udsendt snarest.

Vi forventer at det afholdes i Multihuset/hallen i Øster Hurup.