Du er her

Sommerhuskloakering, Etape 4 - Øster Hurup

Status og sommerferielukning
Kloakering af delområde 1 er nu stort set afsluttet. Der mangler retablering enkelte steder af vejarealer og rabatter, og dette vil søges rettet inden udgangen af uge 28.
Vores anlæg er sat i drift og fungerer tilfredsstillende.

Fra 1 Juli og frem til 1 september standser vi alt kloakeringsarbejde af hensyn til ejerne af sommerhusene. 
Der kan i perioden foregå mindre oprydningsarbejder samt optagning af enkelte samletanke efter aftale med den enkelte lodsejer.

Der er lavet en mindre opdatering af delområderne og enkelte ejendomme er flyttet fra delområde 2 til delområde 3.
Årsagen er placering af  ejendommens skelbrønd i forhold til hovedkloaksystemet. Ejere er informeret direkte

Opdateret oversigtskort Etape 4, se sidemenu.

Byggepladskontoret vil være lukket fra og med uge 28 og frem til og med uge 33, 2019

Kontoret er åbent fra kl. 14.00 til 17.00 hver Torsdag

Projektkontoret vil være lukket i perioden uge 30-31 . ved akutte problemer kan man kontakte vores hoved nummer 99 52 53 54 som vil være bemandet sommeren over.

God sommerferie til alle

 

Info den 26. juni 2019
Til orientering kan det oplyses, at tilslutningsbidraget ikke er fradragsberrettiget.

Info den 18. juni 2019.
Mariagerfjord Vand A/S har netop afsluttet kloakarbejdet i delområde 1.
Mariagerfjord vand har sat 1 skelbrønd ind på Deres grund med tilhørende stik til spildevand og du skal nu slutte dig til det nye kloaksystem.
Faktura for tilslutning sendes særskilt indenfor nærmest fremtid.