Du er her

Kommende ledningsarbejde, Dele af Vester Altan og Onsildgade

Mariagerfjord Vand A/S planlægger separatkloakering i området omkring Vester Altan og Onsildgade i forbindelse med Hobro Varmeværk vil etablere fjernvarme.

Anlægsarbejdet opstartes primo 2023 og vil strække sig til sommerferien 2023.

Nærmere tidsplan følger, når vi har entreret med en entreprenør. 

Mariagerfjord Vand a│s: Maria Nida Junker-Hansen,
Telefon 99 52 53 67 eller mail - mjh@mfv.dk