Du er her

Kontrol af spildevand

Vores renseanlæg håndterer og renser spildevandet, så kravene i vandmiljøplaner overholdes.

Der behandles årligt 5-6 mio. m3 spildevand på renseanlæggene, hvoraf borgere og virksomheder udleder ca. 2 mio. m3. Resten er indsivning og regnvand fra fælleskloakerede områder.