Du er her

Ledningsarbejde, Stoldal Hobro

Mariagerfjord Vand A/S planlægger separatkloakering i forbindelse med fjervarmearbejder på ovenstående vej.

Anlægsarbejdet opstartes snarest, men inden opstart vil omkringliggende bygninger blive fotoregistreret, og der vil blive foretaget supplerende undersøgelser i området.

Der kan være behov for undersøgelser af kloakforhold på privat grund samt fritlægning af skelbrønde. Undersøgelser vil blive foretaget af Mariagerfjord Vand A/S medarbejder eller Kloakdoktoren A/S.

Billedet viser projektområdet Stoldal

Mariagerfjord Vand a│s: Maria Nida Junker-Hansen,
Telefon 99 52 53 67 eller mail - mjh@mfv.dk