Du er her

Pumpestation Skivevej, Hobro

Pumpestation Skivevej
Der bygges en ny spildevandspumpestation til at modtage mere industrispildevand. Pumpestationen udføres så der bliver en spildevandssump til boligspildevand og en til industrispildevand.

Spildevandet afledes i dag gennem Hobro midtby og via pumpestation ved Gasværksvej til renseanlægget nord for Hadsund. Med den nye pumpestation etableres der en ny trykledning som leder spildevandet udenom midtbyen. I Hobro Nord samles spildevandet fra midtbyen og Skivevej og sendes til rensning på renseanlægget nord for Hadsund.

Inden tilløb til pumpestationen udføres der et spildevandsbassin som i tilfælde af driftsstop kan opmagasinere spildevandet indtil pumpestation er i drift igen.

Projektet forventes afsluttet ultimo marts 2022.

Entreprenør Vils A/:
Entrepriseleder Johny D. Nielsen, jdn@vils.dk, Tlf: 41 21 03 88
Formand: Michael Friis, mfr@vils.dk, Tlf : 41 21 03 14

Rådgiver: Ucon A/S, Søren Barbré Pedersen, sbp@ucon.dk, 27 15 37 29

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Anne Kirstine Bjerring, ulf@mfv.dk, 99 52 53 61

Billede viser placering af Pumpestationen på østlige side af Skivevej mellem Gattenborg og stien ved det grønne areal.