Du er her

Renovering Blåkildevej til Mariagervej, 9500 Hobro

Der er i sommeren 2021 konstateret fejl på fællesledningen igennem skoven. I denne forbindelse har der været opstuvende fællesvand på arealet. Mariagerfjord Vand ønsker derfor at forbedre ledningens kvalitet, således dette forhindres i fremtiden og samtidigt ønskes ledningsanlægget forberedt for fremtidig separatkloakering af opstrøms arealer.

Mortensen og Nymark A/S er entreprenørfirma, der står for udførelse af projektet

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Mortensen og Nymark A/S Entrepriseleder: Anders Zinck Grankvist,
Telefon 20 42 96 92 eller mail – azg@mortensen-nymark.dk

Formand, Jakob Bonde
Telefon 61 74 28 50, eller mail – jkb@mortensen-nymark.dk

Projektering og tilsyn: MFV a|s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, eller mail – vpi@mfv.dk