Du er her

Separatkloakering af Mariagervej i Skjellerup

Projekt er nu udført. Vi mangler stadig retablering af de berørte område og belægning ved Skjellerup Kirken.

Gunnar Nielsen A/S er entreprenørfirma, der står for udførelse af projektet.

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Formand , Rene Petersen
Telefon 40 52 27 33, eller mail – rp@gn-as.dk

Projektering og tilsyn: MFV a|s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, eller mail – vpi@mfv.dk