Du er her

Separatkloakering af Mariagervej i Skjellerup

I forbindelse med driftsproblemer og en godkendt Spildevandsplan, skal Mariagerfjord Vand a|s renovere kloaksystem på Mariagervej, Skjellerup.

Vi etablerer nye separate regn- og spildevandsledninger i Mariagervej, herunder fornyer en del af vandledning. Dette arbejder udfører vi samtidig med at Mariagerfjord Kommune etablerer ny cykelsti igennem byen.

Gunnar Nielsen A/S er entreprenørfirma, der står for udførelse af projektet.

Mariagerfjord Vand a│s: Jan Laursen,
Telefon 99 52 53 95 eller mail - jll@mfv.dk

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Formand , Rene Petersen
Telefon 40 52 27 33, eller mail – rp@gn-as.dk

Projektering og tilsyn: MFV a|s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, eller mail – vpi@mfv.dk