Du er her

Solborgvej, Viborggyden, Markedsgade

Mariagerfjord Vand A/S udfører separatkloakering på ovennævnte veje, samtidig bliver der etableret fjernvarmeledninger og renoveres udtjente vandledninger.

På vedlagte kort vises projektområderne optegnet med rødt.

Tidsplan
Anlægsarbejde udføres i perioden maj 2022 frem til og med januar 2023.

Projekområdet Solborgvej, Viborggyden, Markedsgade

Billedet projektområdet Solborgvej, Viborggyden og Markedsgade

Projektområdet Nytorv

Billedet viser projektområdet Nytorv

Ved spørgsmål til projektet er I velkommen til, at rette henvendelse til undertegnede

Rådgiver: Moe A/S Preben Schmidt 2540 0119 psc@moe.dk

Entreprenør: Vils A/S Michael Friis 4120 0314 mfr@vils.dk

Hobro Varmeværk: (fjernvarme) Mikkel Grathe 9852 1825

Mariagerfjord Vand a|s: (kloak og vand) Maria Nida Junker-Hansen 9952 5367