Du er her

Sommerhuskloakering Etape 3 - Øster Hurup

I brev dateret den 30-11-2017 vedr. kloakering af sommerhusgrunde etape 3, står beskrevet at tilslutning skal foretages inden den 1. februar 2018. Denne frist er udelukkende til brug for Mariagerfjord Vands håndtering af grunde, der skal kloakeres.

Efter den 1. februar 2018 foretager Mariagerfjord Kommune varslinger og efterfølgende påbud for sommerhusgrundene. Herefter vil der typisk være en frist på 6 måneder på at få udført kloakeringen. (Opdateret 06.12.2017)
----
Der må ikke kobles på spildevandssystemet (Vakuumsystemet) i forbindelse med kloakering af sommerhusene, etape 3.

Vi sender et brev ud i slutningen af uge 48 med besked om, hvornår der må kobles på systemet. (Opdateret primo uge 48, 2017)
----
Projektet omfatter kloakering af 220 ejendomme i Øster Hurup. Etapen omfatter Ryttermarken, del af Gl. Landevej, Ved Fruerlund, Harvigs Strandpark, Rugvænget og en del af Fruerlund Plantage.

Kloaksystemet etableres ved vakuumkloakering, hvor der etableres en opsamlingsbrønd i vejen for hver 3-5 ejendomme, og der etableres en skelbrønd på hver ejendom med tilslutning til opsamlingsbrønden via en stikledning. Til at ”suge” vandet fra opsamlingsbrøndene, etableres én stor vakuumstation for hele området, som også forventes at skulle betjene kommende områder i Øster Hurup.

Der kan forventes gener i forbindelse med gravearbejdet, i form af støj og støv samt periodevise vejlukninger. I videst muligt omfang vil der blive etableret omkørsler. Grundejerne vil løbende blive orienteret om vejlukninger.

I den kommende periode og inden gravearbejdet starter på en given vej, vil der blive foretaget en fotoregistrering af alle huse på ejendomme der støder op til vejen.

Forventet anlægsperiode: 1. maj til 30. juni og 28. august til 13. oktober 2017
Se tidsplanen i et oversigtskort: Tidsplan

Udførende entreprenør – Gunnar Nielsen A/S: Formand Rene Baade, e-mail rb@gn-as.dk og telefon 22 11 33 29 eller Entrepriseleder Kenneth Nielsen, e-mail kn@gn-as.dk og telefon 40 88 42 64

Projektering og tilsyn – Orbicon A/S: Lars Daugaard, e-mail ldau@orbicon.dk og telefon 21 15 00 71 eller Malene Caroli Juul, e-mail mcju@orbicon.dk og telefon29 13 92 81

Projektleder - Mariagerfjord Vand a│s: Projektleder, Ulf Zinn, e-mail ulf@mfv.dk og telefon25 39 03 35 eller Preben Poulsen, e-mail pvp@mfv.dk og telefon 99 52 53 60

Borgermøde: Afholdt den 18. april 2017 ved Mariagerfjord Vand a|s

Tegning 101 Tegn101 vakuum, rev2
Tegning 102 Tegn102 vakuum, rev2
Tegning 103 Tegn 103 vakuum, rev2

Kloakplan 201 Fruerlund Plantage, GL Landevej Midt, Harvigs Strandpark og Rugvænget
Kloakplan 202 Ryttermarken ved Fruerlund, Rugvænget Syd og Gl. Landevej Midt
Kloakplan 203 Ryttermarken Syd, Gl. Landevej Syd Og Haslevgaarde Strand