Du er her

Vebbestrup Byggemodning – Stenbakken

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand a|s byggemodner nyt område, hvor vejen får efter ønske navnet Stenbakken. Der byggemodnes 8 parceller. Området er beliggende vest for Stenmosevej i Vebbestrup.

Byggemodningsområdet kloakeres for afledningen af regn- og spildevand.

I forbindelse med projektet nedlægger Mariagerfjord Vand 3 pumpestationer i Vebbestrup. Desuden etableres der vejafvanding til regnvandskloak fra Stenmosevej.

Syd for byggemodningsområdet etableres der et nyt vådt regnvandsbassin, hvor regnvandet afledes til. Igennem regnvandsbassinet opnås der en stoftilbageholdelse inden regnvandet udledes til Stokholm Bæk.

Vil du vide mere om byggemodningen i Vebbestrup kan du kontakte Anne Kirstine Bjerring på akb@mfv.dk